Sağlık Kurulu İşlemleri
28 Ekim 2019

Müracaat;


Sağlık Kurulu işlemleri  4 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

- Dilekçe (Memurluk, Öğretmenlik, Sözleşmeli Personel, Huzurevi, Yurt Dışı, Ehliyet, Evlat Edinme,   Öğrenci Olur, Yurda Kayıt, Özel Tertibatlı Araç,Özürlü kimlik kartı,Sosyal Hizmetler bakıcı parası, Özel Özürlü Eğitim, ÖTV İndirimi, H Sınıfı Ehliyet, Tayine Esas Raporlarda dilekçe ile müracaat gerekmektedir. )

- Kurumlardan  Sağlık kurulu için sevk edilmişse  sevk evrakı ve resmi yazı.

- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi

- İki adet Resim, (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

Ücret

2022 maluliyet tesbiti ve Özürlü raporların ücreti ilgili  sosyal güvenlik kurumundan, kurumlarından Sağlık kurulu muayenesi için gönderilenler;  yazılarında  aykırı bir not olmadıkça ( ücreti şahıs tarafından ödenecektir  gibi ) ücreti kendi  kurumlarından tahsil edilmektedir.  6 ana branşın muayenesi gereken rapor için ilave tetkik  yoksa 95 TL dir. Film ve kan tahlili gibi tetkiklerin ücreti,  ayrıca ilave edilmektedir.

İşleyiş Şekli

Dilekçelerin  veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık kurulu kaleminde kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp  üstüne resim yapıştırılıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra bir sonraki gün geri verilmesi sağlanır.

Verilen Sağlık Kurulu Rapor Çeşiteleri

 1-Tam Teşekküllü Raporlar

- Memurluk
- Sözleşmeli Personel
- Öğretmenlik
- Öğrenci Olur
- Yurt Kayıt
- Polislik
- Yurt Dışı İşçi
- Evlat Edinme
- Huzur Evine Giriş
- Özel Güvenlik
- Silahlı Özel Güvenlik
- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
- Ehliyet
- Silah Ruhsatı
- Uzman Erbaş Olur
- Komando Olur

 Özürlü Raporları

- 2022 Malul Maaşı
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi
- Durum bildirir Rapor
- Özel Özürlü Eğitim için
- Özel Tertibatlı Araç
- Özürlü Kimlik Kartı
- H Sınıfı Ehliyet 
- Sakat iş için
- Tayine Esas Rapor  - Ücretli (Resmi Yazı ile de başvurulabilir)
- Vasi Tayini Raporu - Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)

2- Yurt Dışı Tedavilerin Teyit Raporları

3-Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen Raporlar

Hastanemiz Sağlık Kurulu hafta  içi çarşamba günü  toplanmaktadır.
İlaç raporları ilgili bölümlerce tek hekim tarafından düzenlenmektedir.