Anne Dostu Genel Bilgiler
10 Mart 2022

ANNE DOSTU GENEL BİLGİLER

Anne dostu hastane uygulaması ile normal doğumu özendirmek, son yıllarda artan sezaryen doğumları ve müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir.

Anne dostu hastane kriterleri kapsamında, mahremiyete bağlı tek kişilik doğum odaları oluşturuldu. Gebelerin yanında uygun bir refakatçi olabileceği kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri doğum ortamları dizayn edildi.

Anne adaylarının yatağa bağımlı kalmadan özgürce hareket edebilmeleri, annelerin doğum yapabileceği hastaneyi, personeli, ebe ve doktorunu gebelik döneminde tanımaları sağlandı.

Tüm gebeleri hastanemizde takip edilmeye, gebe sınıfımızı, doğum odalarımızı ve servisimizi görmeye davet ediyoruz.

En önemli hedefimiz Normal Doğumu teşvik etmektir.

AMAÇ:

Anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması, doğum eylemini olumsuz yönde etkileyebilecek işlem ve müdahalelerden kaçınılması, normal doğumu özendirecek ortamların oluşturulması, emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi.

KAPSAM:

Doğum ünitesi, doğum servisi, kadın doğum acil ünitesi çalışanları başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarını kapsamaktadır.

HEDEF:

Bütün annelere güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti sunmak.

Gebeliğin her döneminde(trava, doğum ve doğum sonrası süreçlerde) tüm anne adaylarına danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürmek.

Kurumumuzda ki poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetlerini Bakanlık mevzuatlarına uygun olarak sürdürmeyi devam etmek.

Mahremiyet gereksinimlerini itina ile karşılamak, hijyen ve konfor standartlarını yüksek tutmak.

Kanıta dayalı olmayan müdahaleleri rutin olarak uygulamamak.

Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynaklarını ve lojistik desteği optimum düzeyde tutmak.

Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uymak.

Doğum hizmetini anne ve bebek odaklı sürdürmek.

Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimlerin devamlılığını sağlamak.

Verilen tüm hizmetlerin kayıtlarının tutulması ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak.