Ameliyathane Giriş Çıkışlarında Uyulması Gereken Kurallar
10 Mart 2022

Giriş Kontrolü:

Ameliyathanelerin personel girişi kontrollü olmalıdır.Ameliyathaneye sadece ameliyathanede çalışan personel girmelidir. Özel firma çalışanları, hastane dışından gelen hekimler, diğer hastane personelleri vb. ameliyathane giriş kurallarına uymak zorundadırlar.

Kıyafet:

Ameliyathane ana kapısında mavi galoş giyilmeli,soyunma odasında forma değişikliği yapan personel, bonesini ve maskesini takar. Yarısteril alanın girişinde belirlenen noktada terlik değişimi yaparak steril alana geçer. Kirli terliklerini kirli terlik rafına koyar, steril alana kesinlikle kirli terliklerle basılmaz.

Ameliyathane içerisinde hastanenin belirlediği renk ve tipte kıyafet giyilmeli ,

Ameliyathane kıyafetleri hastane dışında giyilmemeli,hastane içerisinde gezerken üzerine beyaz önlük giyinilmeli ve önü kapatılmalı

Hasta trafiği:

Hastaları servisten getiren sedyeler hasta giriş kapısından yarı steril alana, kızak değiştirilerek steril alan içerisine  alınır. Tekerlekli alt yarı nonsteril alanda kalır. Hasta anestezi teknikeri  ve ameliyathane personeli tarafından ameliyat odasına alınır. Hastaların premedikasyonu ilgili cerrahi serviste yapılır.

Lokal Hastalar;

İlgili cerrahi servisinde ameliyathane önlüğü giyer,bone takar , hasta girişinden ameliyathane hemşiresi veya personeli tarafından karşılanarak yarı steril alana sonra steril alana alınır. Hastalar ameliyathane transfer kapısı önünde bekletilmez.

Ameliyatı biten hastanın yattığı klinik hemşiresine telefon edilerek ameliyatının bittiği  bildirilir. Klinik hemşiresi,hastayı teslim alırken  anestezi teknisyeninden  kimlik doğrulaması  yapar ve hastayı sözlü ve yazılı olarak teslim alır. Hasta transfer formu anestezi teknisyeni ve klinik hemşiresi tarafından imzalanır.

Ameliyathane odasındaki personel trafiği:

Ameliyathane odasında kişi sayısı mümkün olan en az kişi sayısı ile sınırlandırılmalı

Ameliyathane odasına en fazla iki öğrenci alınmalı

Ameliyat başladıktan sonra mümkün olduğu kadar giriş çıkışlar olmamalı ve kapılar açılmamalıdır.

Ameliyathanenin tüm bölümlerinde yüksek sesle konusulmaması ve gürültü yapılmamasına özen gösterilmeli

Steril alan içerisinde çay su ve yiyecek bulundurulmamalı

Sterilizasyon ünitesi için getirilen malzemeler; sterilizasyon ünitesinin personeline ameliyathane girişinden teslim edilir.

Ameliyathanelerde Ameliyat sonrası temizlik

Ameliyat aralarında oda temizliği için en az 15 dakika zaman ayrılmalıdır.

Çıkış

Ameliyathaneden çıkacak personel, yarı steril alanın çıkışında belirtilen noktada terlik değişimi yapar, kirli terliklerini giyer, temiz terlikleri temiz terlik rafına koyar, soyunma odasına geçerek kıyafet değişimi yapar.

Ameliyathane içine ziyaretçi kesinlikle kabul edilmez.