Telefon Rehberi
11 Mart 2022

 

BİRİMLER

 

TELEFON NO

Başhekimlik

1003

Başhekim Yardımcıları

1006

İdari ve Mali İşler Müdürü

1008

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

3005

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları

3008

Ayniyat/Ambar/Biyomedikal Hiz.

3107

Bilgi İşlem

3007

Faturalama

3001

Evrak Kayıt3004
Maaş Mutemetlik 3154
Sağlık Kurulu 3053
 Adli Tıp 3052
 Özlük İşleri 3009
 Satın Alma  3006
 İstatistik-Kalite-Eğitim Birimi 3108
 Hasta Hakları  3048