Uzman Gerontolog Hande POLAT hastanemizde göreve başlamıştır.
08 Mayıs 2024

Uzman Gerontolog Hande POLAT hastanemizde göreve başlamıştır. 

65 yaş üstü yaşlılarımız başta Nöroloji, Psikiyatri, Dahiliye (İç hastalıkları) ve Beyin ve Sinir Cerrahi hekimlerinin tıbbi değerlendirmeleri sonrasında hastayı Gerontoloji birimine yönlendirmesiyle Gerontolog hizmetinden faydalanabilecektir. 

#Gerontoloji: Yaşlılık ve yaşlanma sürecini fiziksel, zihinsel ve psikososyal açıdan bütüncül bir şekilde inceleyerek yaşlılık ve yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları önlemeyi, aşmayı ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. 

#Gerontolog (Yaşlanma ve yaşlılık uzmanı):   65 yaş üstü bireyleri kapsamlı geriatrik değerlendirmeye tabi tutarak Geriatrik sendromların erken tespit edilmesi veya önlenmesi noktasında rol oynar. Bireyleri aktif ve sağlıklı yaşama teşvik edecek var olan rezervlerini korumaya ve iyileştirmeye teşvik eden gerontolojik hizmetleri planlar ve uygular. “Gerontologlar yaşlı hastaların; günlük yaşam aktivitelerini, yaşam kalitesini, kognitif fonksiyonlarını, duygu durumlarını, beslenme durumunu, denge ve yürüyüş durumunu, uyku durumunu, sosyal ilişkilerini ve kullandığı ilaçları ayrıntılı gerontolojik değerlendirme kapsamında değerlendirir ve Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) yazar. Hem yaşlılık dönemini hem de yaşlanma sürecini inceler. Tüm bunları gözlemsel olarak birtakım testler aracılığıyla yapar”.Gerontolog, yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile iletişim kurarak birincil görüşmeleri yapar, sorunları öğrenerek uygun geriatrik hizmeti planlayarak, takibini yapar ve raporlar.

 

Gerontoloji biriminin amacı yaşlı sorunlarının tek merkezde çözülmesine ön ayak olmak, yaşlı bireyin bağımsız ve aktif kalarak iyi oluşunu sağlamak, sosyal ve psikolojik destek vererek yaşlılığın daha sağlıklı geçmesi için gerontolojik danışmanlık sunmak, “demans hastası bireyin ailesine veya bakım verenine süreç ile ilgili bilgi vermek, çeşitli bilişsel egzersiz programları oluşturmak” süreci takip etmek ve multidisipliner bir ekip çalışması ile de başarılı ve sağlıklı yaşlanmak için danışmanlık sağlamaktır.

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Kapsamında Yapılanlar;

Temel ve Enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilmesi (KATZ,LAWTON),

Klinik Frailite Değerlendirilmesi,

MİNİ MENTAL durum değerlendirilmesi (MMSE),

Kognitif değerlendirme,

Montreal Bilişşsel değerlendirme,

Saat çizme testi,

Geriatrik depresyon değerlendirilmesi,

Mini nütrisyonel değerlendirme (MNA),

Romberg Testi,

Denge ve Yürümeyi değerlendirme ölçeklerinin uygulanması, SARC-F( SARKOPENİ TARAMA),

Uyku, inkontinans durumu değerlendirilmesi,

Klinik demans derecelendirme ,

Hasta için yaşlılık için yaptırılabilecek bilişsel egzersizler,

Sağlıklı yaş alma konusunda eğitim,

Alzheimer, demans konusu hakkında aileye ve bakım verenlere yönelik eğitim.