Hastanemiz Laboratuvarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
14 Şubat 2022

Hastanemiz merkez laboratuvarında 11.11.2016 tarihinde A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Meray Pişkin tarafından tüm laboratuvar çalışanlarına teorik ve uygulamalı olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmiştir.