Amaç ve Hedeflerimiz
01 Şubat 2024

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek olup hasta, hasta yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.