Hasta Ziyaretleri Hakkında
13 Nisan 2022

Bakanlığımız bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik;

1- Mart ve Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde hasta ziyaretleri yapılmaması,
2- Hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yalnızca tek kişinin 19:00 - 20:00 saatleri arasında ziyaretine izin verilmesi,
3- Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Servislerinde yatan ziyaretlerinin yasaklanması,
4- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması

tedbirlerinin alınmasına karar verilmiştir. Bu tedbirlerle hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımıza dışarıdan bulaş olmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği