Kalite Politikamız
26 Ekim 2019

Hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ve klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane yapılanmasını ulusal ve uluslar arası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileşmeyi esas almaktır.