T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Tunceli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Tunceli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Poliklinikler

Güncelleme Tarihi: 03/05/2018

Dâhiliye Polikliniği

Cildiye Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği

Beyin Cerrahi Polikliniği

Fizik Tedavi Polikliniği

Nöroloji Polikliniği

Üroloji Polikliniği

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

Anestezi Polikliniği

Enfeksiyon Polikliniği·

Kadın Doğum Polikliniği

KBB Polikliniği

Plastik Cerrahi Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Ortopedi Polikliniği

Çocuk Polikliniği

Göz Polikliniği

Diş Polikliniği

Kalp Damar Cerrahi Polikliniği

Çocuk Psikiyatri Polikliniği

Poli̇kli̇ni̇kleri̇mi̇z 

08.00 de- Hasta poliklinik kayıtlarına başlanmaktadır.

Hekimlerimiz sabah saat 09.00-12.00 arası öğle saat 13.00- 16.00 arasında poliklinik hizmeti vermektedir.

Kanun gereği̇ hasta kayıt i̇şlemleri̇ i̇çi̇n hastanın bi̇zzat kendi̇si̇ ve ki̇mli̇k belgesi̇ olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010/80 SAYILI GENELGESİ GEREĞİ POLİKLİNİK ÖNCELİK SIRASI

1-   aci̇l vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılmasına gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar)

2-   özürlüler

3-   hami̇leler

4-   65 yaş üzeri̇ yaşlılar

5-   7 yaşından küçük çocuklar

6-   harp ve vazi̇fe şehi̇tleri̇ni̇n dul ve yeti̇mleri̇ i̇le malül ve gazi̇ler

7-   kolluk kuvvetleri̇nce sevk edi̇len adli̇ vakalar

Lütfen önceli̇k durumunuzu kayıt esnasında bi̇ldi̇ri̇ni̇z. Hastanemi̇z randevu si̇stemi̇ i̇le de hi̇zmet vermektedi̇r. Alo 182 yi̇ arayarak ya da i̇nternetten i̇stedi̇ği̇ni̇z kli̇ni̇k ve doktor i̇çi̇n randevu alabi̇li̇rsi̇ni̇z.